Nowy wykaz czasopism ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6 Sierpień 2019

Już jest nowy wykaz czasopism!

Prawie 31 tysięcy — tyle pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

A w nim oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego ARTERIAL HYPERTENSION, które otrzymało 20 punktów!

Zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty

journals.viamedica.pl/arterial_hypertension

Nadchodzące wydarzeniaPartner serwisu:

Patron medialny: