Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2018)

Data publikacji: 28 Luty 2019

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

https://journals.viamedica.pl/nadcisnienie_tetnicze_w_praktyce

SŁOWA KLUCZOWE: wytyczne, nadciśnienie tętnicze, ciśnienie tętnicze, pomiar ciśnienia tętniczego, progi rozpoznania i cele terapeutyczne leczenia nadciśnienia tętniczego, zależne od nadciśnienia powikłania narządowe, modyfikacje stylu życia, farmakoterapia, terapia złożona, leczenie inwazyjne, wtórne nadciśnienie tętnicze

Nadchodzące wydarzeniaPartner serwisu:

Patron medialny: