Zalecenia żywieniowe dla osób z nadciśnieniem tętniczym

Data publikacji: 23 Marzec 2019

Zmniejszenie masy ciała

Obserwacyjne badania populacyjne dostarczyły niezbitych dowodów, że istnieje silny związek między ciśnieniem tętniczym amasą ciała (wskaźnik masy ciała [BMI, body mass index], tj. masa ciała wkg/[wzrost wm]2). Zmniejszenie masy ciała powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego zarówno uosób znadciśnieniem, jak i utych, uktórych utrzymuje się ono wzakresie wartości prawidłowych. Średnie obniżenie ciśnienia tętniczego wynosi 1 mm Hg na każdy utracony kilogram. Redukcja ciśnienia tętniczego jest większa upacjentów zwyższym ciśnieniem tętniczym; przypuszcza się, że efekt ten może być bardziej nasilony umężczyzn niż ukobiet. Uosób znadciśnieniem zmniejszenie masy ciała powoduje również inne korzystne efekty, wpostaci obniżenia stężeń cholesterolu ikwasu moczowego wsurowicy oraz glikemii.

Zmniejszenie nadmiernego spożycia alkoholu

Wyniki badań epidemiologicznych potwierdzają zależność między spożywaniem alkoholu aliczbą chorych na nadciśnienie wpopulacji. Niektóre dane potwierdzają, że nawet do 10% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego może mieć związekzalkoholem.

Z jednej strony, w badaniach interwencyjnych przeprowadzonych wśród osób pijących duże ilości alkoholu wykazano, że zmniejszenie jego spożycia powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego.

Aktywność fizyczna

Odpowiednia aktywność fizyczna jest ważną składową leczenia niefarmakologicznego. Systematyczny, umiarkowany wysiłek fizyczny (np. 30 min joggingu 3 razy wtygodniu lub podobny rodzaj wysiłku fizycznego) może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego. Wzrost aktywności fizycznej pomaga również zredukować nadwagę, poprawić ogólną wydolność organizmu izmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe.

Ograniczenie spożycia soli

Należy ograniczyć spożycie soli kuchennej < 5 g NaCl (85 mmol Na)/d.

W tym celu zaleca się:

• zaprzestanie używania soli w trakcie przygotowywania posiłków w domu i dosalania potraw

• spożywanie posiłków z naturalnych, świeżych składników

• unikanie produktów konserwowanych związkami sodu.

Zwiększenie spożycia owoców i warzyw

Wyniki niektórych badań sugerują, że stosowanie pewnych diet może się wiązać zobniżeniem ciśnienia tętniczego. Na przykład dania przyrządzone ze świeżych naturalnych produktów, zawierających dużo błonnika uniektórych chorych przynoszą korzystne rezultaty. Należy zatem zachęcać pacjentów znadciśnieniem do spożywania większej ilości owoców iwarzyw. Wpraktyce przydatna może się okazać pomoc dietetyka.

Zmniejszenie spożycia tłuszczów, zwłaszcza nasyconych

Niektóre badania wskazują, że ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych icholesterolu przez chorych znadciśnieniem może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego. Na przykład wniektórych badaniach obserwowano pozytywne rezultaty stosowania diety wegetariańskiej zdużą zawartością nienasyconych kwasów omega 3.

Nadciśnienie tętnicze 2013 Thomas Hedner, Sverre E. Kjeldsen, Krzysztof NarkiewiczPartner serwisu:

Patron medialny: