Czym jest nadciśnienie tętnicze?

Data publikacji: 15 Marzec 2019

Nadciśnienie tętnicze należy do najbardziej rozpowszechnionych chorób i jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów z powodu chorób układu krążenia. Najczęściej jest wykrywane w czwartej i piątej dekadzie życia, lecz może dotyczyć osoby w każdym wieku. Ocenia się, że w Polsce na tę chorobę cierpi około 42% mężczyzn i 33% kobiet. Niestety, skuteczność leczenia nadciśnienia w Polsce jest bardzo niska i wynosi zaledwie 2–17%.

Jeśli u Pana/Pani zostało stwierdzone nadciśnienie tętnicze — nie jest to jeszcze powód do paniki. Współczesna medycyna dysponuje wieloma środkami diagnostycznymi i terapeutycznymi, które potrafią leczyć takie stany. Obniżenie ciśnienia tętniczego i jego stała kontrola zmniejsza także ryzyko groźnych następstw nadciśnienia.

Nadciśnienie tętnicze to nic innego jak utrwalone podwyższenie ciśnienia tętniczego powyżej normy. Należy jednak pamiętać, że jednorazowy pomiar wykazujący podwyższone ciśnienie tętnicze nie świadczy jeszcze o rozpoznaniu choroby. Dopiero wielokrotne pomiary, zawsze w warunkach spoczynku, potwierdzające podwyższone wartości ciśnienia upoważniają lekarza do rozpoznania nadciśnienia tętniczego.

Stwierdzenie ciśnienia tętniczego równego lub wyższego niż 140 mm Hg dla wartości skurczowej i/lub 90 mm Hg dla wartości rozkurczowej pozwala na rozpoznanie nadciśnienia tętniczego. W dalszej kolejności, w zależności od stwierdzonych wartości ciśnienia, można mówić o nadciśnieniu tętniczym 1, 2 lub 3 stopnia (im wyższe ciśnienie tym wyższy jego stopień i jednocześnie ryzyko powikłań). Wśród osób starszych zdarza się podwyższone jedynie skurczowe ciśnienie tętnicze. Mówimy wtedy o tak zwanym izolowanym nadciśnieniu skurczowym.

Klasyfikacja ciśnienia tętniczego przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ISH) oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT):

Kategoria

Ciśnienie tętnicze (mm Hg)
skurczowe i rozkurczowe

Prawidłowe

w tym: optymalne

< 130 i < 85
< 120 i < 80

Wysokie prawidłowe

130–139 i/lub 85–89

Stopień 1 (łagodne)

140–159 i/lub 90–99

Stopień 2 (umiarkowane)

160–179 i/lub 100–109

Stopień 3 (ciężkie)

≥ 180 i/lub ≥ 110

Izolowane nadciśnienie skurczowe

≥ 140 i < 90

Jeśli wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego należą do różnych kategorii, należy przyjąć kategorię wyższą.Partner serwisu:

Patron medialny: