Jakie badania wykonywane są u chorego na nadciśnienie tętnicze?

Data publikacji: 24 Kwiecień 2019

Większość badań można wykonywać w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności przyjmowania na oddział szpitalny. Dopiero gdy lekarz na podstawie dotychczasowego przebiegu choroby i wyników badań podstawowych podejrzewa „wtórną” przyczynę nadciśnienia, konieczne jest uzupełnienie badań w ośrodku szpitalnym posiadającym odpowiednie doświadczenie i aparaturę.

Do badań niezbędnych dla wstępnego ustalenia przyczyny i zaawansowania nadciśnienia oraz wykrycia obecności ewentualnych innych zaburzeń towarzyszących nadciśnieniu należą:

  • morfologia krwi,
  • oznaczenie we krwi stężenia potasu, kreatyniny i glukozy na czczo,
  • oznaczenie lipidów krwi na czczo — cholesterolu całkowitego, frakcji HDL, LDL oraz triglicerydów,
  • badanie ogólne moczu,
  • badanie elektrokardiograficzne (EKG).

Czasami konieczne jest poszerzenie zakresu przeprowadzonych badań, np. o :

  • badanie echokardiograficzne serca,
  • badanie przepływów krwi przez tętnice (m.in. szyjne lub nerkowe),
  • 24-godzinną nieinwazyjną rejestrację ciśnienia tętniczego (ABPM),
  • test w kierunku cukrzycy

Zalecane jest również badanie dna oka, polegające na obejrzeniu za pomocą przyrządu optycznego, zwanego oftalmoskopem, tętniczek położonych w obrębie siatkówki.Partner serwisu:

Patron medialny: