Jakie mogą być powikłania nadciśnienia tętniczego?

Data publikacji: 30 Kwiecień 2019

Należy pamiętać, że im dłuższy czas trwania nadciśnienia tętniczego i gorsza jego kontrola, tym większe ryzyko rozwoju jego powikłań. Zmiany w naczyniach tętniczych, charakterystyczne dla nadciśnienia tętniczego, prowadzą do rozwoju powikłań narządowych, które stanowią główny problem tej choroby. Narządy szczególnie wrażliwe na podwyższone wartości ciśnienia tętniczego to: serce, mózg, nerki, oczy (siatkówka) i duże naczynia.

Serce. W przebiegu nieleczonego lub leczonego nieskutecznie nadciśnienia dochodzi do przerostu lewej komory i jej niewydolności. Nadciśnienie tętnicze sprzyja przyspieszonemu rozwojowi miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca. Jest ono jednym z głównych czynników ryzyka zawału serca. Nadciśnienie tętnicze może być także przyczyną poważnych arytmii serca, takich jak migotanie przedsionków.

Mózg. Nadciśnienie tętnicze może prowadzić do trwałych ubytków w istocie białej i szarej kory mózgowej. Jest przyczyną udarów niedokrwiennych i wewnątrzczaszkowych wylewów krwi. Im wyższe ciśnienie, tym wyższe prawdopodobieństwo udaru.

Nerki. Nadciśnienie tętnicze prowadzi do uszkodzenia nerek i ich niewydolności. Ponieważ nerki są narządami, które w zasadniczy sposób wpływają na ciśnienie tętnicze, ich uszkodzenie prowadzi do dalszego pogłębienia się choroby podstawowej.

Oczy. W nadciśnieniu tętniczym charakterystyczne są zmiany w naczyniach siatkówki, widoczne podczas badania dna oka. Na podstawie tych zmian można określać stopień zaawansowania choroby. W bardzo zaawansowanym stadium może dochodzić do zaburzeń widzenia.Partner serwisu:

Patron medialny: